خدمات ما2018-10-29T17:33:22+03:30

 محدوده خدمات شرکت فلات صنعت ابنیه

شرکت فلات صنعت ابنیه، مفتخر است در جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود خدمات دقیق و بروز شده خود را در قالب پروژه های جاری به شرح ذیل ارائه دهد:

مدیریت طرح

  • مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه های ذکر شده و تعهد زمان بندی در تحویل و بهره برداری پروژه

 طراحی و مهندسی

  • طراحی بر اساس استانداردهای داخلی  و استانداردهای بین المللی با استفاده از بروزترین نرم افزار های مهندسی

 تامین تجهیزات

  • تامین مصالح و تجهیزات پروژه ها و به کارگیری ماشین آلات بروز

مدیریت ساخت

  • مدیریت بر اجرای پروژه ها و نظارت عالیه بر تمامی مراحل ساخت